PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Bedelsiz Arac Ithalati!!kuscugokhan
30 06 2012, 21:10
Merhaba arkadaslar.
Malum herkesinde bildigi gibi yurt disinda belli bir sure yasayanlar veya oranin oturum hakkini alanlar bir kereligine mahsus gumruksuz arac getirebiliyorlar.Otv ve KDV odeyerek..Fakat arastirmalarima gore anladigim kadari ile bu is artik anlamsiz gibi bir sey olmus.Turkiye'deki OTV ve vergileri ekleyince zaten gumruk vergisi odemeden zarara girmis gibi oluyoruz.Bu konuda daha once ilgilenen oldumu?Yada yakini,arkadasi arac getirme isini gerceklestiren varmi ? Bu konuda bildiklerinizi paylasirsaniz sevinirim..Benim bulabildigim gercege yakin bilgiler asagida..Eklemek istediginiz bir seyler varmidir ?Birde aracin vergi hesaplama isine CIF tutarina falan kafam basmadi..Yani bu hesaplamalara gore hangi araci getirirseniz getirin kdv ve otv odeyince zaten zarara girmis oluyoruz.O paralarin daha ucuzuna Turkiye'de arac almak mumkun gibi gozukuyor.
Bu konuda neler soyleyebilirsiniz?

Bedelsiz İthalat

BEDELSİZ ARAÇ İTHALATI
Bedelsiz ithalat nedir?

Bedelsiz ithalat; bedeli için döviz transferi yapılmadan yurt dışında elde edilen ve yurda getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan bazı şahsi ve ticari mahiyette eşyanın yurda ithalidir.

Bedelsiz ithalat yoluyla getirilen şahsi mahiyette eşyanın kapsamı nedir?

Motorlu ve motorsuz özel nakil vasıtaları, kullanılmış ev eşyası, işyeri nakli suretiyle getirilen sermaye malları, teknik malzemeler ile büro ve dükkan malzemeleri

Bedelsiz ithalat kapsamında yurda getirilebilen motorlu ve motorsuz özel nakil vasıtaları nelerdir?

Motorlu özel nakil vasıtaları: Otomobil ile bunlarla birlikte getirilen römorklar ve karavanlar, motosikletler, özel uçaklar ile diğer eğlence ve spor amaçlı vasıtalar
Motorsuz özel nakil vasıtaları: Her türlü bisiklet ile kürekli kayıklar ve kanolar

Ticari araçların bu muafiyetten faydalanarak getirilmesi mümkün müdür?

Hayır. Motorlu ticari araçlar ve diğer ticari nakil vasıtalarının bu muafiyet kapsamında getirilmesi mümkün değildir.

Bedelsiz araç ithalatında vergi muafiyetinin kapsamı nedir?

Bedelsiz araç ithalinde yalnızca gümrük vergisi muafiyeti söz konusudur. Aracın motor hacmine göre değişen oranda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve KDV serbest dolaşıma girişi sırasında gümrük idarelerince tahsil edilir. Bununla birlikte, veraset yoluyla intikal eden araçların ithalinde gümrük vergisinin yanı sıra ÖTV ve KDV muafiyeti de söz konusudur.

Kimler bedelsiz araç ithali yapabilir?,

a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 24 ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler.
Bu kişilerin, Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bakıldığında yurtta bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamış olmaları gerekir. Türkiye’de 45 güne kadar olan kalışlar yurt dışında kalış süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi dışındason on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmaz.
b) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri (Bu kişiler için Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay ikamet şartı aranmaz)
c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler. (Bu kişiler için Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay ikamet şartı aranmaz)
d) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin vefatı halinde, Türkiye’de ikamet eden gerçek kişi mirasçıları.
Murisin, Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bakıldığında yurtta altı aydan fazla kalmamış olması gerekir. Türkiye’de 45 güne kadar olan kalışlar yurt dışında kalış süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet etmiş olan gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmaz.

Yerleşim yeri, yerleşim yeri nakli ne demektir?
Yerleşim yeri
; Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler hariç olmak üzere, kişisel veya mesleki bağlar nedeniyle bir kişinin Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az yüzseksenbeş gün yaşadığı yeri ifade etmektedir.Yerleşim yerinin nakli;
Kişinin yabancı bir ülkedeki yerleşim yeri ve işine ait bağlarını keserek Türkiye Gümrük Bölgesine yerleşmek amacıyla kesin olarak gelmesini ifade eder.Kimler bedelsiz ithalat kapsamında yurda araç getiremez?

a) Yirmi dört ayı aşmayan süreyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışında geçici olarak görevlendirilen kamu görevlileri,
b) Evlilik suretiyle Türk vatandaşlığına geçenler,
c) Çifte vatandaşlık statüsünü haiz Türk vatandaşları,
d) Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken, yine sürekli görevle başka bir yabancı ülkeye atanması nedeniyle yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakledemeyen kamu görevlileri,
Bedelsiz araç ithal edemezler.

Bedelsiz ithalatı yapılacak araca ilişkin şartlar nelerdir?

a) Aracın; bedelsiz ithalattan yararlanacak kişilerin Türkiye’ye, ikamet nakil belgesindeki tarihten sonraki ilk giriş tarihinden; veraset intikali neticesinde yapılan bedelsiz ithalatlarda ise murisin vefat tarihinden geriye dönük olarak en az 6 ay boyunca, yurt dışında yerleşik bulunulan ülkede adlarına kayıtlı olması,
b) Aracın, kişilerin adlarına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla, kayıt ve model yılı dahil, üç yıldan eski olmaması,
gerekmektedir. Aracın ilk ediniminde kayıt ve model yılının farklı olması durumunda, en yakın tarih esas alınır. Model yılının tespit edilemediği durumlarda üretim yılı esas alınır.

Motorlu veya motorsuz vasıtalarından her birinden kaç adet getirilmesi mümkündür?

Muafiyet şartlarının sağlanması halinde; motorlu ve motorsuz nakil vasıtalarından her birinden birer adet getirilmesi mümkündür.
Örneğin, Kişi, bir adet otomobil, bir adet motosiklet ile bir adet bisikleti bedelsiz ithalat kapsamında bir defada yurda getirebilir.

Bedelsiz ithalat kapsamında yurda aracını getiren ve daha sonra yurt dışına tekrar yerleşen bir kişi yurda dönüşünde bir kez daha araç getirme hakkı var mıdır?

Bedelsiz araç ithalatından yararlanma hakkı 5 yılda bir verilmiştir. İlk aracın fiili ithalat tarihi üzerinden beş yıl geçmiş olması ve diğer şartların sağlanmış olması halinde tekrar bu kapsamda araç ithal edilmesi mümkündür.

Eşler bu kapsamda ayrı ayrı araç getirebilirler mi?

Hayır. Veraset yoluyla yapılan araç ithali hariç bedelsiz araç ithalinde “aile ünitesi” esas alınır. Aile ünitesi, karı-koca ve 18 yaşından küçük çocuklardan oluşmaktadır. Muafiyet hakkı aile ünitesine tanınmaktadır.
Haktan yararlanmayan eşin, 5 yıl geçmedikçe yeniden ithal izni için gümrük idaresine müracaat etmeyeceğine dair aşağıda bir örneği yer alan taahhütnamenin gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

TAAHHÜTNAME

Gümrük Müsteşarlığınca eşim .........................................adına bedelsiz ithal izninin tanzimi tarihinden itibaren 5 (beş) yıl geçmedikçe bedelsiz ithal talebinde bulunmayacağımı beyan ve taahhüt ederim. ..../..../20..
Adı ve Soyadı
İmza

Eşi adına kayıtlı aracın bedelsiz ithalatını kişi kendisi yapabilir mi?

Hayır. Verilen hak şahsın taşıması gereken şartlara bağlı olduğundan, eşlerden biri, diğeri adına kayıtlı aracı ithal edemez. Ancak, ithalat işlemleri eşlerden herhangi birisi tarafından gümrük idaresine müracaat edilip sonuçlandırılır.

Bedelsiz ithalat yoluyla getirilen aracın satışı veya devri için bir süre şartı var mıdır?

Bu kapsamda getirilen araçlar 12 ay geçmedikçe, gümrük idaresine izin alınmaksızın belli bir para karşılığı veya karşılıksız olarak ödünç verilemez, teminat olarak gösterilemez, kiralanamaz, devredilemez veya satılamaz.
Muafen ithalinden itibaren geçmesi gereken 12 aylık sürenin bitiminden önce ödünç verilen, teminat olarak gösterilen, kiralanan, devredilen veya satılan motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarına ait gümrük vergileri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 181 ila 194 üncü maddelerindeki esaslara göre tahsil olunur. Bu durumda yükümlüler hakkında ayrıca cezai takibat yapılır.

Başvurular hangi gümrük idarelerine yapılmaktadır?

Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü ( http://www.passatturkiye.com/chrome-extension://lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl/numbers_button_skype_logo.png0312-397 75 47)
İstanbul Yeşilköy Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü ( http://www.passatturkiye.com/chrome-extension://lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl/numbers_button_skype_logo.png0212-465 80 16)
İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ( http://www.passatturkiye.com/chrome-extension://lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl/numbers_button_skype_logo.png0232-463 12 96)
Gebze Gümrük Müdürlüğü ( http://www.passatturkiye.com/chrome-extension://lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl/numbers_button_skype_logo.png0262-754 24 01)

Başvuru için bir süre kısıtı nedir?

a) Yurt dışında 24 ay ikamet eden Türk vatandaşlarının; ikamet nakil belgesindeki tarihten sonraki ilk giriş tarihinden itibaren 6 ay.
b) Kamu görevlilerinin; görev sürelerinin bitiminden sonraki ilk giriş tarihinden itibaren 6 ay.
c) Türk vatandaşlığına geçenlerin; vatandaşlık kararından sonra adlarına nüfus kağıdının düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay.
ç) Muafiyetten yararlanacak olan varisin; murise aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici resmi belgelerle ispatı şartıyla, veraset ilamı tarihinden itibaren 24 ay
içerisinde yetkili gümrük idarelerine başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında aranacak belgeler nelerdir?

a) Türk vatandaşlığına geçiş hali hariç olmak üzere, pasaport veya NATO Seyahat Emri, Lasse-Passe vb. pasaport yerine geçen belgeler.
b) Teslim-Tesellüm Belgesi.
c) Aile ünitesi uygulanan hallerde vukuatlı nüfus kayıt örneği.Formun Üstü
ç) Yerleşim yeri olan ülkede, işverenden ilişiklerinin kesildiğine dair belge ile İş ve İşçi Bulma Kurumundan işsizlik parası veya yardımı almadıklarını, keza ilgili makamlardan mevcut ikamet kaydını sildirdiklerini belgelemeleri; ayrıca ihtiyarlık sigorta primi kesintilerini durdurduklarına dair belge ve öğrenci iseler okulla ilişiklerinin kesildiğini gösteren belgeyi dış temsilciliklerimize ibraz etmeleri üzerine, yerleşim yerlerinin nakledildiğine dair ilgili temsilciliklerce düzenlenecek ikamet nakil belgesi.
d) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet etme süresinin tespitine yönelik kişinin yurda giriş-çıkış kayıtları.
e) Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belgeleri aslı; yurtdışında bulunduğu ülke makamlarınca aslının alıkonulması sonucu ibraz edilemediğine ilişkin belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği. Trafik veya mülkiyet belgesinin herhangi bir nedenle yenilenmesi halinde, aracın önceden de aynı kişi/kişilerden biri adına kayıtlı olduğunun belgelendirilmesi şartıyla önceki trafik veya mülkiyet belgelerindeki tarih esas alınır.
f) İthal talebinde bulunmayan eşin 5 yıl geçmedikçe yeniden ithal izni verilmesi için müracaat etmeyeceğine dair taahhütname
g) Kamu görevlilerince yapılacak serbest dolaşıma giriş işlemlerinde atama kararı ve görevin sona erdiğini gösteren bağlı bulundukları kamu kurum veya kuruluşu tarafından verilecek belge.
ğ) Türk vatandaşlığına geçişi gösteren belge.
h) Veraset yoluyla yapılacak serbest dolaşıma giriş işlemlerinde veraset ilam
ı) Veraset yoluyla yapılacak serbest dolaşıma giriş işlemlerinde, miras bırakacak kişinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olduğunun ispatı için yurda giriş-çıkış kayıtları.
i) Veraset yoluyla yapılacak serbest dolaşıma giriş işlemlerinde muafiyetten yararlanacak kişinin Türkiye’de yerleşik olduğunun ispatı için vukuatlı nüfus kayıt örneği.
j) Veraset yoluyla yapılacak serbest dolaşıma giriş işlemlerinde, birden fazla varis bulunması halinde, Türkiye’de bulunan diğer mirasçılar için noter tasdikli “feragat mukavelesi”.

Konuyla ilgili mevzuata nasıl ulaşabilirim?

07/10/2009 tarih ve 27369 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”’a;
http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/emevzuat/Sayfalar/bkk.aspx
06/07/2011 tarih ve 27986 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Gümrük Muafiyeti Tebliği’ne ise,
http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/emevzuat/Sayfalar/tebligler.aspx c
linklerinden ulaşmak mümkündür.

Bedelsiz ithalat yoluyla galen araçlarda mali yükümlükler ve oranları nelerdir?

Aracın motor hacmine göre değişen oranda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve aracın CIF Değeri (Navlun ve sigorta bedeli dahil kıymeti) ve ÖTV Toplamının % 18’i oranında Katma Değer Vergisi (KDV) aracın serbest dolaşıma girişi sırasında gümrük idarelerince tahsil edilir.


ARACIN MOTOR HACMİ

ÖTV ORANI (%)1600 cc’yi geçmeyenler için

371600 cc’yi geçen fakat 2000 cc’yi geçmeyenler için

802000 cc’yi geçenler için

130
Amortisman indirimi sonunda bulunan ve vergiye esas kıymetin tesbitinde aracın model yılındaki FOB kıymetiyle çarpılacak oranlar:ARACIN YAŞI

ORAN (%)0

1001

802

683

57.84

49.135

41.766

35.497

30.178

25.649

21.7910

20
Navlun ve Sigorta :Araçların ağırlığı

AB ve EFTA Üyesi Ülkelerden Gelen Araçlar İçin

ABD ve Uzakdoğu Ülkelerinden Doğrudan Gelen Araçlar İçin

AB ve EFTA Üyesi Ülkelerden Gelen Uzakdoğu Ülkeleri Menşeli Araçlar İçin1200 kg’ya kadar

150 AVRO

650 $

300 $ + 150 AVRO1201-1600kg'a kadar

200 AVRO

700$

400$ + 200 AVRO1600 kg'dan fazla

230 AVRO

800$

500$ + 230 AVRO


ÖRNEK:

CIF bedeli 10.000 Avro olan ve motor hacmi 1600 cc’yi geçen ancak 2000 cc’yi geçmeyen bir araç için ödenmesi gereken vergilerin hesaplanması aşağıda gösterilmiştir:
CIF Bedeli =10.000 EURO
Motor hacmi =1600cc üzeri (1800 cc)
Özel Tüketim Vergisi=CIF Bedeli x Özel Tüketim Vergisi Oranı
= 10.0000 x % 80 = 8.000 Avro =ÖTV
Katma Değer Vergisi =(CIF Bedeli + Özel Tüketim Vergisi) x KDV Oranı
=(10.000 + 8.000) x % 18
= 18.000 x % 18 = 3.240 Avro =KDV
GÜMRÜKTE ÖDENECEK VERGİLER TOPLAMI = ÖTV+KDV
= 8.000+3.240=11.240 Avro

VW_Passat
30 06 2012, 21:18
Türkiye bence Ortak Pazara girsin, aslinda hemen girmesi lazim Türkiye nin cünkü Almanya ile ayni büyüklüktegiz hatta Fransa ve Almanya dan sonra 3. büyük Avrupa ülkesi olacak TÜrkiye. Böylelikle bu Gümrük olayi kalkar rahatlariz :))

Benim araci satmaya kalksan Türkiye de üzerine birde para verecen :))

kuscugokhan
30 06 2012, 22:27
Türkiye bence Ortak Pazara girsin, aslinda hemen girmesi lazim Türkiye nin cünkü Almanya ile ayni büyüklüktegiz hatta Fransa ve Almanya dan sonra 3. büyük Avrupa ülkesi olacak TÜrkiye. Böylelikle bu Gümrük olayi kalkar rahatlariz :))

Benim araci satmaya kalksan Türkiye de üzerine birde para verecen :))
Yasin o is imkansiz gibi bir sey :)) Valla benim araba burada Turkiye'deki degerinden daha fazla yapiyor..:) Nasil bir ismis bu anlamadim :))

academian97
01 07 2012, 01:09
Ben de bu olayla arabamı TRye getireceğim inşallah. Ama şimdi geç oldu, yarın bildiklerimi paylaşırım ;)

Y_o_L_c_U_38
01 07 2012, 02:49
merakla cevaplari bekliyorum:))

yani burdan B5.5 alip turkiyeye soksak OTV KDV o kadarda pahali olmaz sanirim:))

3.000€ ya bi B5.5 vergiler falan 5.000€ da oyle tutsa, memlekettede guzel bi bakim babama hediye:))

TR fiyati bildigim kadariyla 30.000 tl falan, bu sekilde ucuza gelir o zaman:))

akorkmaz11
01 07 2012, 04:57
zamanında abd de yaşarken gaza gelip pek de araştırmadan 20000$ verip 2000 model 0 km (mil) de honda crv almıştık. aracı aldıktan sonra kazın ayağının öyle olmadığı ve ötv+kdv ödenmesi gerektiğini öğrendik:sor1
2 ay kullandık aracı ve 1500$ zararına internet üzerinden sattım aracı (alırken çok iyi bir fiyata aldığım için zararım az oldu). o nedenle özellikle 0 km araç alıp da getirmek pek mantıklı değil. ancak birkaç yaşındaki araçları alıp kullanıp sonra getirmek mantıklı olabilir.

kuscugokhan
01 07 2012, 11:04
Ben de bu olayla arabamı TRye getireceğim inşallah. Ama şimdi geç oldu, yarın bildiklerimi paylaşırım ;)
OK.Beklyoruz :)

kuscugokhan
01 07 2012, 11:05
merakla cevaplari bekliyorum:))

yani burdan B5.5 alip turkiyeye soksak OTV KDV o kadarda pahali olmaz sanirim:))

3.000€ ya bi B5.5 vergiler falan 5.000€ da oyle tutsa, memlekettede guzel bi bakim babama hediye:))

TR fiyati bildigim kadariyla 30.000 tl falan, bu sekilde ucuza gelir o zaman:))

Hesabi iyi yapmak lazim Dursun :) Sonra zarara girmiyelim..Gerci sizin oradada baya ucuzmus arabalar :)

kuscugokhan
01 07 2012, 11:06
zamanında abd de yaşarken gaza gelip pek de araştırmadan 20000$ verip 2000 model 0 km (mil) de honda crv almıştık. aracı aldıktan sonra kazın ayağının öyle olmadığı ve ötv+kdv ödenmesi gerektiğini öğrendik:sor1
2 ay kullandık aracı ve 1500$ zararına internet üzerinden sattım aracı (alırken çok iyi bir fiyata aldığım için zararım az oldu). o nedenle özellikle 0 km araç alıp da getirmek pek mantıklı değil. ancak birkaç yaşındaki araçları alıp kullanıp sonra getirmek mantıklı olabilir.
Duruma bakilirsa 2.el arac getirmeninde bir anlami kalmamis :)

academian97
02 07 2012, 00:39
Yahu konuyu bugün de geç gördüm, ama Dursunun dediği gibi şimdi gidip de 2000-2004 model Passat alıp getiremezsiniz. Getireceğiniz araç siz satın aldığınızda 3 yaşını geçmemiş olacak.

Yanlız şunu söyleyeyim, yurtdışında aracı vergisiyle alacaksanız TRye getirirken astarı yüzünü geçebilir...

Benim arabanın hikayesini yarın veya en kısa zamanda anlatacağım, görüşmek üzere ;)

VW_Passat
02 07 2012, 00:57
Benim araci satsam varya iyi para ediyor Türkiye de ama iste ÖTV, KDV derken üzerine verdigim para ile bir B7 almis olurum sanirim :))

kuscugokhan
02 07 2012, 16:22
Yokmu bu konuda saglam bilgiye sahip olan bir arkadasimiz :)Napalim arabalari satip oylemi gelelim..:)

Y_o_L_c_U_38
02 07 2012, 18:31
Hesabi iyi yapmak lazim Dursun :) Sonra zarara girmiyelim..Gerci sizin oradada baya ucuzmus arabalar :)


boyle bisey diyorum mesela gokhan abi 4.750€ yazmis ama 4.250€ ya falan alinir sanirim:))

bu B5.5 B5 alsan 3000€ ya falan yasida buyuk oldugundan fazla bi otv kdv bindirmezler sanirim:))

Volkswagen, Passat, 1.9 TDi Comfortline occasion à vendre - AutoScout24 (http://fr.autoscout24.be/Details.aspx?id=215393472)

academian97
03 07 2012, 00:00
Aracınızı 2007 de sıfır veya en geç 2010 da 3 yaşındayken aldıysanız getirebilirsiniz.

Kendi hikayemi anlatayım: ben normalde BMW X3 alacaktım ama son anda ÖTV zammı ile X3 20d nin ötv vergisi %60tan %84e çıkınca vazgeçtim, aracı alırken niyetim TRye getirmek olduğu için. Arabaya çok fazla para bağlamak istemiyordum. Ben de 1600cc yi geçmeyen araçlara bakarken daha önceden düşündüğüm 1,6 TDI Passatı almaya karar verdim. Vergisi %37 olduğu için hesaplı geleceğini düşünüyorum. Bunun bir de %18 kdvsi var...
Aracınızın sizde faturası yoksa bizim gümrük Doğuşa yazı yazıyor, aracın CIF değerini soruyor, gelen cevaba göre de aracınızı vergilendiriyorlar. Benim elimde faturam olduğu için onu dikkate alacaklar.

Bana e-postanızı yazarsanız size bir hesaplama tablosu yollayabilirim.

Y_o_L_c_U_38
03 07 2012, 00:04
hemso ne yani illa 3 sene kullanmakmi lazim veya 2010 dan sonraki aldigimiz araclari geciremiyormuyuz yani??

academian97
03 07 2012, 00:41
Hayır hemşo, arabayı aldığında 3 yaşını geçmiş olmayacak, sen yukarıdaki yazıyı baştan sona bir kere oku da bi zahmet öyle konuş be yav :)))

Y_o_L_c_U_38
03 07 2012, 00:44
Hayır hemşo, arabayı aldığında 3 yaşını geçmiş olmayacak, sen yukarıdaki yazıyı baştan sona bir kere oku da bi zahmet öyle konuş be yav :)))


anladim enis abi, arabayi 3 yasinda al 2 senede ben kullansam 5 yasinda gecirebiliyoruz ama demi:sor1

dogrumu anlamisim:)):))

academian97
03 07 2012, 00:45
Doğrusun. Hem o zaman amortismandan dolayı vergisi de düşer...

Y_o_L_c_U_38
03 07 2012, 00:49
Doğrusun. Hem o zaman amortismandan dolayı vergisi de düşer...


abi o zaman benim arabayi alip garaja koyup hic binmemem lazim:))):)))

cunku ben daha hicbir arabama 14 aydan fazla bin(e)medim:S

academian97
03 07 2012, 01:08
abi o zaman benim arabayi alip garaja koyup hic binmemem lazim:))):)))

cunku ben daha hicbir arabama 14 aydan fazla bin(e)medim:S

Eeeeee, alışmadık garajda araba durmazmış :)))

kuscugokhan
03 07 2012, 11:19
Maalesef ben araci aldigimda bu treni kacirmis oldum.Yani 3 yasini gecmis idi.
Aslinda soyle bir ornek verecek olursam.Benim aracimin degeri burada yaklasik 25.000 dolar. Buda yaklasik olarak 45 bin tl yapiyor. Simdi genel olarak baktigimiz zaman ben zaten bu paraya benim aracin ozelliklerinde bir araba alabiliyorum.(Internetten arastirdigim kadari ile)Bu yuzden biraz sogudum acikcasi.Benim araci zaten getiremiyorumda belki CC falan alir oyle gelirim diye dusunuyordum..Neyse Enis arkadasimizdan bilgileri alayim belki hala guzel bir araba alip getirmek icin bir sans vardir :)

academian97
09 07 2012, 00:21
Son durum nedir? Hesaplama yaptınız mı?

dirlik
09 07 2012, 01:23
peki enis bey siz seneye getirirseniz aracı yani 1 yaşında olursa yine sıfır aldığınız fatura üzerinden mi ötv ve kdv ödeyeceksiniz. Yani yaşa göre indirim ne kadar olacak?

kuscugokhan
09 07 2012, 09:37
Son durum nedir? Hesaplama yaptınız mı?
Tam olarak yapamadim.CIF bedelini tam hesaplayamadim.Fakat ne olursa olsun hic bir kari olmuyor..Su anda yeni CC alip onu getirme hesaplari pesindeyim.Yeni CC ler arasinda TR ile fark yaklasik 10-15 bin €.Burada daha ucuz.Eger hesaplarim dogru cikarsa niyetim bu sekilde.

academian97
09 07 2012, 20:24
peki enis bey siz seneye getirirseniz aracı yani 1 yaşında olursa yine sıfır aldığınız fatura üzerinden mi ötv ve kdv ödeyeceksiniz. Yani yaşa göre indirim ne kadar olacak?

Hayır, 1 yaşında getirirsem aracın vergisini fatura bedelinin %80i üzerinden hesaplayacaklar, yani amortismanı düşecekler. Ben ya 2 yaşında ya da 3 yaşında getireceğim inşallah.
Amortisman indirimi sonunda bulunan ve vergiye esas kıymetin tesbitinde aracın model yılındaki FOB kıymetiyle çarpılacak oranlar:ARACIN YAŞI
ORAN (%)


0
100


1
80


2
68


3
57.8


4
49.13


...Tam olarak yapamadim.CIF bedelini tam hesaplayamadim.Fakat ne olursa olsun hic bir kari olmuyor..Su anda yeni CC alip onu getirme hesaplari pesindeyim.Yeni CC ler arasinda TR ile fark yaklasik 10-15 bin €.Burada daha ucuz.Eger hesaplarim dogru cikarsa niyetim bu sekilde.

Gönderdiğim excel belgesinde C17 hanesine aracın fatura bedelini yazın (onun üstündekiler boş kalsın), C18e aracın ithal edildiğindeki yaşına göre %yüzde oranı yazın, C26ya ise araç 1601-2000cc arasında olduğu için %80 yazın, sonucu C37de göreceksiniz.

mmaden
13 08 2012, 11:55
Benim 2011 Passat 1.6 tdi bmt comfortline su anda gumrukte. İkinci el aldigim icin fatura kabul etmiyorlar dogusa soracaklar. Cevap geldikten sonra isteyen arkadaslarla odedigim vergileri paylasabilirim